Tag: Ra máu âm đạo

Ra máu bất thường ngoài kỳ kinh liệu có nguy hiểm?

RA MÁU BẤT THƯỜNG NGOÀI KỲ KINH Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường ở cơ thể người phụ nữ. Một chu kỳ kinh nguyệt thường từ 28 đến 30 ngày, được tính từ ngày đầu của kỳ kinh trước đến ngày đầu của kỳ kinh sau. Trong …